Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski na Prowadzenia środowiskowego domu samopomocy typu A dla 35 osób z zaburzeniami, z terenu powiatu pilskiego.
06-11-2015

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej wnioski na Prowadzenia środowiskowego domu samopomocy typu A dla 35 osób z zaburzeniami, z terenu powiatu pilskiego.

W związku z ogłoszeniem   przez Zarząd Powiatu w  Pile otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – Prowadzenia środowiskowego domu sa...

Czytaj więcej
FaniMani.pl - dodatkowy sposób pozyskania darowizn
26-10-2015

FaniMani.pl - dodatkowy sposób pozyskania darowizn

FaniMani.pl udostępniło swoim użytkownikom możliwość zbierania środków z zakupów internetowych. Jest to bezpłatne narzędzie, z którego mogą korzystać organizacje non profit. ...

Czytaj więcej
Nowy Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
22-10-2015

Nowy Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

21 października w Starostwie Powiatowym w Pile odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego.  Podczas spotkania, star...

Czytaj więcej
KOMUNIKAT: Ponowne konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
22-10-2015

KOMUNIKAT: Ponowne konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W wyniku podjętej przez Zarząd Powiatu w Pile uchwały w sprawie ponownego przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o...

Czytaj więcej
Serwis FaniMali.pl
28-09-2015

Serwis FaniMali.pl

Serwis internetowy fanimani.pl umożliwia organizacjom non-profit zbieranie darowizn przy okazji zakupów w internecie. Każda osoba, która kupuje w internecie korzystając z FaniMani.pl, mo...

Czytaj więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
21-09-2015

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile (art. 19a). Pliki do pobrania: Oferta realizacji zadania publicznego

Czytaj więcej
KOMUNIKAT: Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
17-09-2015

KOMUNIKAT: Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu w Pile uchwałą w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności...

Czytaj więcej
Dołącz do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie
03-08-2015

Dołącz do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie

Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać finanse z różnorodnych źródeł na swoją działalność? Wspó...

Czytaj więcej
Targi Organizacji Pozarządowych
26-05-2015

Targi Organizacji Pozarządowych

13-14 czerwca 2015 r. w Rokosowie będą miały miejsce Targi Organizacji Pozarządowych.   Odbędą się one podczas corocznej imprezy Konie i Powozy w Rokosowie   Już teraz zachęcamy...

Czytaj więcej
Zaproszenie na szkolenia
18-03-2015

Zaproszenie na szkolenia

Zapraszamy przedstawicieli NGO do udziału w szkoleniach nt. kwestii prawnych dotyczących implementacji instrumentów współpracy finansowej gmin i powiatów z organizacjami...

Czytaj więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
12-03-2015

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile (art. 19a). Pliki do pobrania: Oferta realizacji zadania publicznego

Czytaj więcej
22 marca Światowy Dzień Wody
06-03-2015

22 marca Światowy Dzień Wody

Święto to zostało ustanowione rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro (Brazylia) podczas pierwszego Szczytu Ziemi, a o...

Czytaj więcej