Uroczystość nadania sztandaru dla CKZiU w Wyrzysku

Data: 12-06-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Uroczystość nadania sztandaru dla CKZiU w Wyrzysku W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku - szkoły średniej prowadzanej przez Powiat Pilski - odbyła się uroczystość nadania sztandaru. To było ważne wydarzenie w historii tej placówki - dla uczniów, grona pedagogicznego i dla wielu jej przyjaciół.  
W uroczystości uczestniczył także Eligiusz Komarowski, starosta pilski oraz Kazimierz Wasiak, przewodniczący Rady Powiatu w Pile.  
- Sztandar jest ważny dla całej szkolnej społeczności, integruje i łączy pokolenia.To symbol więzi, historii i tradycji. Jego znaczenie pięknie oddają słowa: „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”. Gratuluję uczniom, nauczycielom, rodzicom, wszystkim, którzy dbają o tę placówkę, a wiem, że takich osób nie brakuje – mówił starosta.   
To właśnie właściciele wielu lokalnych firm, wśród nich rodzice uczniów zaangażowali się w ufundowanie sztandaru.
- Dziękuję Radzie Pedagogicznej, rodzicom i fundatorom za wsparcie, zaangażowanie, ofiarność i życzliwość okazaną szkole – podkreśliła dyrektor CKZiU w Wyrzysku Agnieszka Marcinkowska-Beznosik.