Uczniowie z "Teatralnej" odbyli praktyki zawodowe w Portugalii

Data: 26-05-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Uczniowie z "Teatralnej" odbyli praktyki zawodowe w Portugalii W Zespole Szkół przy Teatralnej  w Pile 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk, którzy w kwietniu uczestniczyli w miesięcznych praktykach w Portugalii odebrali certyfikaty Europass- Mobilność, potwierdzające nabyte kwalifikacje. 

Uczniowie odbyli praktyki w przedsiębiorstwach logistycznych Brico Depot Sintra i Brico Depot Loures w Lizbonie. Szkolili język obcy, komunikację i podnosili swoje umiejętności zawodowe.
Gratulacje złożył im Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.
 - Z pewnością takie praktyki podnoszą Waszą atrakcyjność na rynku pracy. Możecie wykorzystać to doświadczenie w kreowaniu własnej ścieżki zawodowej – powiedział.

Były to już kolejne praktyki zawodowe uczniów ZS przy Teatralnej, które odbyły się w ramach realizowanego od 2021 roku projektu finansowanego ze środków unijnych „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego twórcą i koordynatorem jest Beata Hanak, nauczyciel szkoły. W uroczystym podsumowaniu projektu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice.