Druhowie z OSP RW w Pile mają nową remizę

Data: 27-04-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Druhowie z OSP RW w Pile mają nową remizę Warunki pracy druhów z OSP Ratownictwo Wodne w Pile są obecnie komfortowe. Stary budynek remizy został całkowicie zmodernizowany.

W ramach remontu wykonano nową elewację budynku, łazienki, sanitariaty. Zadbano również o miejsca garażowe dla samochodów i magazyn na sprzęt pożarniczy oraz środki ochrony osobistej strażaków.
Otwarcie zmodernizowanej strażnicy było wielkim i radosnym wydarzeniem dla strażaków ochotników, którzy na co dzień z ogromnym zaangażowaniem służą mieszkańcom i biorą udział w trudnych akcjach na wodzie.  
- Jestem przekonany, że nowe miejsce znacząco poprawi komfort służby, a nowoczesna strażnica niech Wam służy jak najlepiej i jak najdłużej – mówił podczas otwarcia zmodernizowanej remizy Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
Modernizacja była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu druhów w zbiórkę środków, mieszkańców, firm, instytucji (w tym gminy).   
Strażnica OSP RW w Pile znajduje się przy ul. Wieniawskiego w Pile, sąsiaduje z siedzibą JRG nr 2 KP PSP przy ul. Lelewela, a druhowie ochotnicy i strażacy z pilskiej komendy na co dzień ze sobą współpracują.