Pomoc dla pierwszych uchodźców i obywateli Ukrainy

Data: 28-02-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Pomoc dla pierwszych uchodźców i obywateli Ukrainy W sobotę przybyła pierwsza grupa około 60 uchodźców z Ukrainy matek z dziećmi. To rodziny pracowników firmy Hjort Knudsen, która udzieliła im pomocy i schronienia. Gości z Ukrainy wieczorem wraz z burmistrzem Wysokiej Arturem Kłyszem przyjął starosta pilski Eligiusz Komarowski, bowiem władze powiatu i władze lokalne zaangażowały się w organizację miejsc noclegowych.  

- Wspólnie z Kazimierzem Wasiakiem, Przewodniczącym Rady Powiatu, Zdzisławą Bosak-Kawa i Ewą Ramusiewicz, radnymi Rady Powiatu, szybko podjęliśmy konkretne działania, aby udostępnić naszym gościom z Ukrainy we współpracy ze wspomnianą firmą jeden z naszych obiektów w Kijaszkowie, gdzie w przyzwoitych warunkach będzie mogło mieszkać około 100 osób – mówi starosta.

W niedzielę od rana na terenie gminy Wysoka trwały już ostatecznie ustalenia z przedstawicielami firmy Hjort Knudsen w sprawie czasowego przekazania części obiektu należącego do powiatu pilskiego na funkcje hotelowe dla rodzin ukraińskich pracowników tej firmy.

Na tym nie koniec. W niedzielę starosta Eligiusz Komarowski uczestniczył także w wideokonferencji z Wojewodą Wielkopolskim na temat koordynowania działań pomocowych dla obywateli  Ukrainy, głównie dotyczących przekazywania darów.

- Zamierzenia są takie, że dostawy darów bezpośrednio na teren Ukrainy będą koordynowane z Poznania, a dary zebrane lokalnie dowożone tam do dużego magazynu, konfekcjonowane, paletowane i specjalnie oznakowanymi transportami dowożone na Ukrainę. Pozostałe akcje będą koordynowane lokalnie z nastawieniem, że to co zbieramy tutaj będziemy przekazywać obywatelom Ukrainy, którzy już zamieszkują u nas. Szczegóły wkrótce – mówi starosta.

Działania pomocowe podjęli również strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Pile, którzy przeprowadzili szybką akcję zbierania sprzętu strażackiego dla swoich kolegów po fachu na Ukrainie.