Powiat przejmuje zarządzanie ponad 40 kilometrami dróg w Pile. Władze Powiatu zapowiadają budowę nowego mostu na ul. 11 listopada i ul. Kamiennej

Data: 06-10-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Powiat przejmuje zarządzanie ponad 40 kilometrami dróg w Pile. Władze Powiatu zapowiadają budowę nowego mostu na ul. 11 listopada i ul. Kamiennej 30 września br., Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski wypowiedział Powiatowi Pilskiemu, obowiązujące od 13 lat porozumienie w sprawie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta. Tym samym, z dniem 1 stycznia 2022 roku, ponad 40 kilometrów dróg w mieście Piła, wróci pod zarząd Powiatu.
 
Przypomnijmy, że w ramach porozumienia, Powiat przekazywał co roku gminie Piła, 2 mln zł na utrzymanie oraz inwestycje i remonty dróg i obiektów inżynieryjnych. Dodatkowo, gmina pobierała opłaty z tytułu umieszczenia reklam i za zajęcie pasa drogowego. To kolejne ponad 200 tys. zł wpływu rocznie do budżetu miasta.
 
-  Z całą stanowczością mogę zapewnić, że będziemy dbać o drogi w Pile, największej pod względem liczby ludności gminy powiatu pilskiego, tak jak dbamy o inne nasze mienie. Mało tego, zrealizujemy też w końcu, długo wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje - remont ulicy Kamiennej i budowę mostu na ul. 11 Listopada. Na ich realizację będziemy pozyskiwać środki m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wybudujemy piękny i bezpieczny most. Przywrócimy jego świetność jak za dawnych lat. Wreszcie drogi w Pile będą miały gospodarza i pokażemy jak powinno się nimi zarządzać. Naszą siłą jest to, że jesteśmy konsekwentni – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.
 
- Wyciągaliśmy rękę do współpracy wielokrotnie w sprawie ul. Kamiennej jak i mostu na ul. 11 Listopada. Dziś widzimy jak gmina Piła o niego „dbała”. Most jest zdewastowany, zaniedbany, a wręcz zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników. Nie byłoby tak gdyby był on regularnie remontowany - dodaje wicestarosta Arkadiusz Kubich.

Porozumienie przestanie obowiązywać 31 grudnia bieżącego roku. Tym samym od 1 stycznia 2022r. Powiat będzie zarządzał 27 drogami, o łącznej długości 43 kilometrów.

- Nie będziemy rozpaczać z tego powodu, pracujemy i nie szukamy usprawiedliwień, nie szukamy winnych, jak to często bywa ze strony włodarzy gminy Piła. Chcemy uspokoić mieszkańców, że doskonale sobie z tym poradzimy – mówi wicestarosta Arkadiusz Kubich. 


- Wszystko co robimy na terenie gminy Piła i pozostałych gmin powiatu pilskiego robimy z myślą o mieszkańcach – dodaje starosta Eligiusz Komarowski.

Nie jest to pierwsze porozumienie, które wypowiedział Powiatowi włodarz Piły. W 2016 roku, gmina Piła wypowiedziała porozumienie w sprawie współpracy kulturalnej, patronatów i organizacji uroczystości rocznicowych oraz porozumie w sprawie współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
 
Zapisz się na newsletter